Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Duâları – 4

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -4

32 Abdest bittikten sonra8-PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -4

Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî lisânî nûran vece‘ale fî sem‘î nûran vece‘ale fî basarî nûran vece‘ale min halfî nûran ve min emâmî nûran vece‘ale min fevkî nûran ve min tahtî nûran. Allâhümme a‘tınî nûran.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Kalbimi, dilimi, kulağımı, gözümü nurlandır. Önümü ve arkamı, altımı ve üstümü, her yanımı nûrunla aydınlat. Allâh’ım! Bana bir nûr ihsân et. (H.Şerîf, Ebû Dâvud)