Şifâ Duâları 2

ŞİFÂ DUÂLARI (2)

ŞİFÂ DUÂLARI (2)

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Ey insanların Rabbi Allâh’ım! İndirdiğin kitabın hakkı için benden hastalığı gider.

Bana şifâ ver. Çâre Sensin. Senin şifân dışında çâre yok. Şifâ ver Allâh’ım.