Sefer Duâsı

SEFER (YOLCULUK) DUÂSI

İmâm-ı Mâlik (r.a.)’e ulaştığına göre Hz. Peygamber (s.a.v.) sefer arzusuyla ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duâyı okurdu:

SEFER (YOLCULUK) DUÂSI

Bi’smillâh, Allâhümme ente’s-sâhibu fî’s seferi ve’l-halîfetü fi’l-ehli. Allâhümme’zvi lene’l-arda vehevvin aleynâ’s-sefere. Allâhümme innî e‘ûzübike min va‘sâi’s-seferi vekâbbeti’l münkalebi vemin sûi’l-manzari fi’l-mâli ve’l-ehli.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Sen seferde arkadaşım, âilemde vekîlimsin. Allâh’ım! Bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allâh’ım! Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve âilede vukûa gelecek kötü manzaralardan Sana sığınıyorum. (Muvattâ, İstizân)