Ölü Kabre Konunca Okunacak Duâ

ÖLÜ KABRE KONUNCA OKUNACAK DUÂ

ÖLÜ KABRE KONUNCA OKUNACAK

Bismillâhi ve billâhi ve fî sebîlillâhi ve ‘alâ milleti rasûlillâhi.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın adıyla ve Allâh ile ve Allâh yolunda, Resûlullah (s.a.v.)’in dîni üzere. (Ebû Davûd, 3221)