Misâfirin Ev Sahibine Duâsı

MİSÂFİRİN EV SÂHİBİNE DUÂSI

أَسْتَوْدَعُكُمُ الّٰلُ الَّذِي لَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Estevde‘ukümü’llâhü’llezî lâ tedî‘u ve dâi‘uh.

Ma‘nâsı

Kendisinde emânetlerin kaybolmadığı Allâh’a, sizi emânet ediyorum.