Mâişet Darlığında Okunacak Duâ

MÂİŞET DARLIĞINDA OKUNACAK DUÂ

Mâişet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıktığı zaman şöyle demekten men edecek hiçbir şey yoktur:

MÂİŞET DARLIĞINDA OKUNACAK DUÂ

Bismillâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bi gadâike ve bârik lî fî mâ guddira lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ uhhirat ve lâ te’hira mâ ‘uccilet.

Türkçe Anlamı:

Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazâna râzı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hîrini istemeyeyim. (el-Ezkâr, 116)