Îmân ve Nikah Yenileme Duâsı

ÎMÂN VE NİKAH YENİLEME DUÂSI

30-ÎMÂN VE NİKAH YENİLEME

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”

Türkçe Anlamı

“Ey Rabbim, îmânımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden îmânıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl.”