Göz Ağrısı İçin Okunacak Duâ

GÖZ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUÂ

Her gün sabah namâzının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak (15) on beş def’a:

GÖZ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUÂ

“Rabbenâ etmim lenâ nûranâ va’firlenâ inneke alâ külli şey’in gadîr.”  (Tahrîm s., Âyet: 8) “Yâ nûru yâ basîru, yâ nûru yâ basîru” diye söyleyen kimsenin biiznillâhi te’âlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa, Allâhü Te‘âlâ’nın izniyle şifâ bulur.

Ma‘nâsı

“Rabbimiz nûrumuzu tamamla, bizi bağışla. Şübhesiz Sen, her şeye güç yetirensin.” (Tahrîm s., Âyet: 8)