Gök Gürleyip Şimşek Çakınca Okunacak Duâ

GÖK GÜRLEYİP ŞİMŞEK ÇAKINCA OKUNACAK DUÂ

İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duâyı okurdu:

15-GÖK GÜRLEYİP ŞİMŞEK ÇAKINCA

Allâhümme lâ-taktülnâ bi-gadabike velâ-tühlikünâ bi-azâbike ve‘âfinâ kable zâlik.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bizi gadabınla öldürme, azâbınla da helâk etme, bu (azâb)ından önce bize âfiyet (içinde ölüm) ver. (Tirmizî)

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allâh’ındır. O’nun her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-ı selîm sâhibleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allâh’ı ananlar (şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbîh ederiz. Bizi cehennem azâbından koru. (Âl-i İmrân, 189-191)