Ev Sahibinin Misâfire Duâsı

EV SÂHİBİNİN MİSÂFİRE DUÂSI

23-EV SÂHİBİNİN MİSÂFİRE

Estevde‘u’llâhü dîneke ve emâneteke ve havâtîmü ‘amelike.

Türkçe Anlamı:

Dîninizi, emânetlerinizi ve amellerinizin sonlarını Allâh’a emânet ediyorum.