Cinsel İlişki (Cimâ)’dan Önce Okunacak Duâ

CİNSÎ MÜNÂSEBETTEN (CİMÂ)’DAN ÖNCE OKUNACAK DUÂ

بسِْمِ اللّٰ.ِ الَلهّٰمَُّ جَنبِّنْاَ ال شَّ ي ط ا ن وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا

“Bismillâh, Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razaktenâ.”

Türkçe Anlamı:

“Allâh’ın adıyla. Allâh’ım bizi şeytândan ve şeytânı da bize ihsân edeceğin şeylerden (çocuklardan) uzaklaştır.” der de aralarında bir çocuk olursa şeytân ona ebediyyen zarâr vermez.” (Buhârî)

Hadîs-i Şerîf

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Cimâda Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevâb yazılır. Bu cimâda çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevâb yazılır” buyurdular.

(Buhârî-Müslim)