Genel

07Mar 2019

İmam-ı Şâfii (r.h.) şöyle demiştir: “Kitap, sünnet, ashab ve icmaya aykırı şeyler icad etmek sapıklıktır. Bunlara muhalif olmayan, hayırlı ve güzel olan şeyler ortaya çıkarmak ise kötü bid’at değildir.” Asırlardan beri Berât, Regâib ve Kadir gecelerinde kılınan namazlar bu kapsamdadır. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet zamanında akdedilen bir ilim meclisinde, dönemin büyük fıkıh alimlerinden sayılan […]

18Kas 2016

Hicrî Yılbaşı Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Hicrî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar. Hz. Ömer (r.a.) zamanından önce Arabistân’da husûsî bir târih yoktu. Bir def‘a Ka‘b bin Lü’eyy’in vefâtı ve daha sonra Fil hâdisesi, târihe başlangıç olarak kabûl olunmuştu. Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer (r.a.)’e, üzerinde Şa‘bân ayı yazılı bir sened getirilmişti. […]