Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ

YENİ ELBİSE GİYERKEN OKUNACAK DUÂ

Ebû Ümâme (r.a.) anlatıyor: İbn Ömer (r.a.) yeni bir elbise giymişti ve şöyle duâ etti;

27-Eskisin ve yerine Allâh yenisini versin

El-hamdü lillâhillezî kesânî mâ-üvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî fî hayâtî.

“Avretimi örtebileceğim ve hayatımda güzelleşeceğim bir elbise giydiren Allâh’a hamd olsun.”

Sonra şunu söyledi: Ben Resûlullâh (s.a.v.)’i dinledim “Kim yeni bir elbise giyer, böyle söyler, daha sonra da eskittiği elbiseyi tasadduk ederse, sağken de öldükten sonra da Allâh’ın himâyesi, hıfzı ve örtmesi altında olur.”


Paylaşın: