Yeni Elbise Giyene Okunacak Duâ

YENİ ELBİSE GİYENE OKUNACAK DUÂ.

يٰلاَعَت ُّٰهللا ُفِلْخُي َو يٰلْبُت

Tüblâ ve yuhlifu’llâhü te‘âlâ.

Türkçe Anlamı:

Eskisin ve yerine Allâh yenisini versin. (H.Şerîf, Ebû Dâvud).

اًديِهَش ْتُمَو اًديِمَح ْشِعَو اًديِدَج ْسَبْلِا

İlbes cedîden ve‘ış hamîden vemüt şehîdâ.

Türkçe Anlamı:

Yeni giy, iyi yaşa, şehîd olarak öl. (H. Şerîf, İbn Mâce)

“Ey Âdem oğulları! Her mescid dâhilinde zînetinizi (elbisenizi üzerine) alınız, ve yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allâh israf edenleri muhakkak sevmez.” (A‘raf, 31)

Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına varacaksınız, binitlerinizin ve kıyâfetlerinizin düzgün olmasına dikkat ediniz. Öyle ki insanlar arasında o güzel giysiniz sebebiyle parmakla gösterilen kimseler olunuz. Çünkü Allâhü Te‘âlâ, çirkinliği ve çirkin söz söylemeye özenenleri sevmez. (Ebû Dâvûd, Libas, 25)


Paylaşın: