Yangın Duâsı

YANGIN DUÂSI

MUHAMMED, MAHMÛD, AHMED, HÂMİD, HAMÎD (S.A.V.) ِّٰ

MUHAMMED, MAHMÛD, AHMED, HÂMİD, HAMÎD (S.A.V.)Türkçe Anlamı:

Mü’minlerin emîri, müttakîlerin imâmı, Allâh’ın gâlib olan arslanı Alî ibn Ebî Tâlib kerremallâhu vechehu ve radıyallâhu anh buyurdular ki:
Resûlullâh sallallâhü te’âlâ aleyhi vesellemi (şöyle buyururlarken) işittim:
“Her kim sıfatlarımı yani (Muhammed, Mahmûd, Ahmed, Hâmid, Hamîd) isimlerimi yazar, sonuna kadar da okur ve evine (işyerine) asarsa; oraya belâ, vebâ, hastalık, illet, nazar (göz değmesi), hased, sihir, yıkım, yangın, sel felâketi uğramaz. İsimlerim o yerde kaldığı müddetçe o kimseye fakirlik, zehir, gam ve keder dokunmaz.”
Not: Bu isimlerin evin girişine asılması ve girip çıkarken okunarak salevât getirilmesi tavsiye olunur.


Paylaşın: