Yağmurdan Sonra Okunacak Duâ

YAĞMURDAN SONRA OKUNACAK DUÂ.ِ

18-YAĞMURDAN SONRA OKUNACAK

Mutirnâ bi-fadlillâhi ve rahmetih.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın ihsanı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı. (Buhârî)


Paylaşın: