Size İyilik Yapan Bir Kimseye Yapılacak Duâ

SİZE İYİLİK YAPAN BİR KİMSEYE YAPILACAK DUÂ

.ِءاَنَّثلا يِف ُغِّلَبُأ ْدَقَف ًرْيَخ ُّٰهللا َكاَزَج

Cezâke’llâhu hayran, fakad übelliğu fi’s-senâi.

Türkçe Anlamı:

Allâh Seni hayırla mükâfatlandırsın. Muhakkak seni hayırla yâd ediyorum. (Tirmizî)


Paylaşın: