Şifâ Duâları 2

ŞİFÂ DUÂLARI (2)

ŞİFÂ DUÂLARI (2)

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Ey insanların Rabbi Allâh’ım! İndirdiğin kitabın hakkı için benden hastalığı gider.

Bana şifâ ver. Çâre Sensin. Senin şifân dışında çâre yok. Şifâ ver Allâh’ım.


Paylaşın: