Misâfirin Ev Sahibine Duâsı

MİSÂFİRİN EV SÂHİBİNE DUÂSIُ

22-MİSÂFİRİN EV SÂHİBİNEEstevde‘ukümü’llâhü’llezî lâ tedî‘u ve dâi‘uh.

Türkçe Anlamı:

Kendisinde emânetlerin kaybolmadığı Allâh’a, sizi emânet ediyorum.


Paylaşın: