İstiâze Duâsı

İSTİÂZE DUÂSI

Abdullâh ibn-i Amr ibnü’l-As (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şu duâyı okurlardı:

10-İSTİÂZE DUÂSI

Allâhümme innî e‘ûzü bike min kalbin lâ yehşe‘u ve min duâin lâ yüsme‘u ve min nefsin lâ teşbe‘u ve min ilmin lâ yenfe‘u e‘ûzu bike min hâulâi-l erbe‘i. Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’ş-şikâki ve’n-nifâki ve sûil ahlâki.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Huşû duymaz bir kalbten Sana sığınırım, dinlenmeyen bir duâdan Sana sığınırım, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dört şeyden Sana sığınırım. (Tirmizî, Da’avât 69)

Allâh’ım! Ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım. (Buhârî)


Paylaşın: