Gök Gürleyip Şimşek Çakınca Okunacak Duâ

GÖK GÜRLEYİP ŞİMŞEK ÇAKINCA OKUNACAK DUÂ

İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duâyı okurdu: َ

15-GÖK GÜRLEYİP ŞİMŞEK ÇAKINCA

Allâhümme lâ-taktülnâ bi-gadabike velâ-tühlikünâ bi-azâbike ve‘âfinâ kable zâlik.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bizi gadabınla öldürme, azâbınla da helâk etme, bu (azâb)ından önce bize âfiyet (içinde ölüm) ver. (Tirmizî)
Göklerin ve yerin hükümranlığı Al-lâh’ındır. O’nun her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-ı selîm sâhibleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allâh’ı ananlar (şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbîh ederiz. Bizi cehennem azâbından koru. (Âl-i İmrân, 189-191)

 


Paylaşın: