Düşmân Korkusundan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ

DÜŞMÂN KORKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂِ

DÜŞMÂN KORKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂBi’smi’llâhi’r Rahmâni’r Rahîm

Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin.
Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin.
Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin.
Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr.
Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr.
Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr.
Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü
birahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla,
Şeytânlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Kazâ ve belâlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Düşmanlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Melik ve Cebbâr olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Tek ve Kahhâr olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Her şeyi kuşatan ve örten Allâh’dan başka ilâh yoktur.
En büyük ve yüce olan Allâh’dan başka ilâh yoktur.
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan merhametinle bize muâmele et.

 


Paylaşın: