Bir Beldeye veya Köye Girerken Okunacak Duâ

BİR BELDEYE VEYA KÖYE GİRERKEN OKUNACAK DUÂ َّ

BİR BELDEYE VEYA KÖYEAllâhümme rabbe’s- semâvâti’s- seb’ı vemâ ezlelne ve rabbe’l- aradîne’s- seb’ı vemâ aklelne ve rabbe’ş- şeyâtîni vemâ edlelne ve rabbe’r- riyâhı vemâ zereyne es’elüke hayra hâzihî’l- karyeti ve hayra ehlihâ ve hayra mâ fîhâ ve e‘ûzü bike min şerrihâ ve şerri ehlihâ ve şerri mâ fîhâ.

Türkçe Anlamı:

Yedi kat semânın ve gölgelediklerinin Rabbi, yedi kat yerin ve barındırdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, rüzgârların ve sürükleyip götürdüklerinin Rabbi olan Allâh’ım! Bu köyün hayrını, köy ahâlisinin hayrını ve köyde bulunanların hay221
rını dilerim. Onun şerrinden, ahâlisinin şerrinden ve onda bulunanların şerrinden Sana sığınırım. (Nesâî )


Paylaşın: