Sabaha Çıkınca Okunacak Duâ

SABAHA ÇIKINCA OKUNACAK DUÂ

“Kim sabaha çıkınca;

8-SABAHA ÇIKINCA OKUNACAK DU

E’ûzu bi kelimâtillâhi’t- tâmmâti’lletî lâ yücâvizühünne birrun ve lâ fâcirun min şerri mâ halega ve berâe ve zerâe.

Türkçe Anlamı:

“Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemeyeceği Allah (c.c.)’nun tam kelimelerine; yarattığı, şekil verdiği ve ektiği her şeyin şerrinden sığınırım” derse ins-ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akrep gibi şeyler tarafından sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz-u emân-ı ilâhîde kalır.”
“Sabaha çıkınca bin def‘a:

9- Sabaha çıkınca bin def

Sübhânallâhi ve bihamdih diyen kimse nefsini Allâh (c.c.)’dan satın almıştır.” (Buharî, Tevhîd, 58)

Paylaşın: