Oturma Kalkma Duâsı

OTURMA – KALKMA DUÂSI

Ebû Huveyde (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; “Kim, mâlâya‘nî konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmadan önce şu duâyı okursa bu yerde oturmaktan hâsıl olan günâhından arınmış olur.

17-OTURMA - KALKMA DUÂSI

Sübhâneke’llâhümme vebi-hamdike eşhedü en-lâilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.

Türkçe Manası

“Allâh’ım! Sana hamd eder ve Seni tenzîh ederim. Senden başka ilâh olmadığına şahâdet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum. (Tirmizî, Da’avât 39)

İbn-i Abbas (r.a.)’dan Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdular: İnsanların çoğunun aldandığı ve kıymetini bilmediği iki ni‘met vardır. Sıhhat ve boş vakit. (Buhârî, Kitâbu Rikâle, 7. c.)

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimseye cennetin avlusunda bir köşk verileceğine, şakadan da olsa yalanı terk eden kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlâkı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine ben kefîlim.” (Ebû Dâvud, Edeb 7)

Paylaşın: