İşyerine Gelindiğinde Okunacak Duâ

İŞYERİNE GELİNDİĞİNDE OKUNACAK DUÂ

İşyerine gelindiğinde Tahiyyât Duâsı okunması müstahsen (güzel) görülmüştür.

15-İŞYERİNE GELİNDİĞİNDE OKUNACAK DUÂ

“Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyûhe’n-nebiyy-i ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihin. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Resûluh.”

Türkçe Anlamı:

Dil ile vücutla ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allâh içindir. Selâm sana ey Nebî (s.a.v.). Allâh’ın Rahmet ve Bereketi de (senin üzerine olsun). Selâm bizim üzerimize ve Allâh’ın salih kulları üzerine de olsun.
Ben, Allâh’tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahîdlik ederim.

Paylaşın: